Dychwelyd doniau i Gymru. Taking talent to Wales.

 

Darogan is a new venture that endeavours to improve Wales’ employment sector and economy by linking the nation’s best employers and the most exceptional students from some of the best universities in the world.

Menter newydd yw Darogan sydd â’r nod o wella byd gwaith ac economi Cymru trwy gysylltu cyflogwyr gorau’r genedl â’r myfyrwyr disgleiriaf o rai o brifysgolion gorau’r byd.

 

 
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out