Dychwelyd doniau i Gymru. Taking talent to Wales.

 

Darogan is a new venture that endeavours to improve Wales’ employment sector and economy by linking the nation’s best employers and the most exceptional students from some of the best universities in the world.

Menter newydd yw Darogan sydd â’r nod o wella byd gwaith ac economi Cymru trwy gysylltu cyflogwyr gorau’r genedl â’r myfyrwyr disgleiriaf o rai o brifysgolion gorau’r byd.

 

More about Darogan / Mwy am Darogan

 

Newyddion / News

 
darogan.jpg

Happy new year / Blwyddyn newydd dda o dargan

Darogan has seen in the new year with dozens of new members joining the initiative. If you would like to join as a member please let us know via the website.

Mae Darogan wedi croesawu’r blwyddyn newydd gyda mwy o aelodau newydd yn ymuno â'r fenter. Os hoffech ymuno fel aelod, rhowch wybod i ni trwy'r wefan.


47432160_2035497266564903_4875309960004632576_n.jpg

In the Press… Yn y Wasg…

Darogan has enjoyed extensive media coverage for the campaign. This includes articles by the co-chairs, Theo and Owain, in Nation.Cymru and the Institute of Welsh Affairs. Most recently, we enjoyed broadcasting on BBC Radio Cymru as well as this spread in the Western Mail. To see more visit this page.

Mae Darogan wedi mwynhau sylw yn y wasg ar gyfer yr ymgyrch. Mae hyn yn cynnwys erthyglau gan y cyd-gadeiryddion, Theo ac Owain, yn Nation.Cymru a'r Sefydliad Materion Cymreig. Yn fwyaf diweddar, fe wnaethon ni fwynhau darlledu ar BBC Radio Cymru yn ogystal â'r ymlediad yn y Western Mail. I weld mwy, ewch i'r dudalen hon.


Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out