EIN NÔD

1. Annog graddedigion o Gymru i weithio yng Nghymru trwy hysbysebu’r cyfleoedd gwaith sydd ar gael yng Nghymru.

2. Rhoi’r cyfle i gyflogwyr o Gymru wneud cysylltiadau personol â rhai o feddyliau ifainc mwyaf addawol y dydd.

3. Creu rhwydwaith a fydd yn galluogi cwmnïau, darpar weithwyr, darpar gyflogwyr a buddsoddwyr i gysylltu â’i gilydd er mwyn rhannu cyngor, arbenigedd a chysylltiadau, gyda’r nod o ddenu graddedigion i weithio yng Nghymru, naill ai trwy weithio i gyflogwyr neu drwy sefydlu eu busnesau eu hunain.

4. Hybu meddylfryd sy’n gweld gweithio yng Nghymru yn gyfle cyffrous i gyfoethogi bywyd Cymru ac i adnewyddu ac adeiladu ei heconomi, ei diwylliant a’i bywyd dinesig.

5. Annog eraill ar draws y byd i fuddsoddi yng Nghymru. Er ein bod yn canolbwyntio ein hymdrechion i sicrhau bod graddedigion Cymreig yn cysylltu â chyfleoedd yn ein gwlad, rydym ni eisiau Cymru Fyd-eang sy'n hyderus a bywiog ym mhob ystyr o'r gair.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out