Ymunwch â ni yn ffurfiol fel aelod neu fel partner i gefnogi ein gwaith


AELODAU (MYFYRWYR)

lecture-hall.jpg

Os ydych chi'n fyfyriwr yn un o brifysgolion Grŵp Russell yr ydym wedi ysgrifennu ato, byddem yn eich annog i ymuno â'n gymuned am gyfleoedd gwaith, rhwydweithio, a chyfle i weld pam mai Cymru yw'r lle orau i fynd yn raddedig. Gallwch chi ymuno â ni trwy lenwi'r ffurflen isod, a hefyd gallwch ymuno a’r adran i aelodau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Enw *
Enw

PARTNERIAID

Mae yna lawer o fanteision i ddod yn bartner gyda ni. Mae gennym ddogfen gysylltiedig sy'n nodi'r hyn y gall eich busnes elwa o fod yn gysylltiedig â’n rhwydwaith. Caiff hyn ei ryddhau yn gyhoeddus cyn bo hir, ond gellir ei weld os byddwch chi'n cysylltu â Darogan yn uniongyrchol.

Yn fyr, cewch gyfle i gysylltu â’r thalent Cymraeg mwyaf disglair yn rai o'r prifysgolion orau yn y byd. Os hoffech chi ddod yn bartner gyda ni, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm yn ysgrifennu atoch chi.

Enw *
Enw
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Log Out